^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Aktualności

PROTOKÓŁ

z przebiegu rozstrzygnięcia
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego


"Polska - to moja rodzina, mój dom"

z dnia 15.11.2019 r.

Organizator konkursu: Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek”
w Czerwionce - Leszczynach w dniu 15.11.2019 r. powołał niezależną Komisję Konkursową, która spośród 56 nadesłanych prac wyłoniła zwycięzców konkursu.

Konkurs przeznaczony był dla dzieci przedszkolnych uczęszczających do placówek przedszkolnych.

Celem konkursu było:

* rozwijanie kreatywności i twórczości dziecięcej

* budowanie postawy patriotycznej u najmłodszego pokolenia przekazywanej
   w formie plastycznej

* dostrzeganie roli rodziny, jako najmniejszej komórki społecznej w społeczeństwie
   w kształtowaniu wartości patriotycznych

Jury w składzie:

  1. mgr Monika Sobieska –
    dyrektor Przedszkola nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek” w Czerwionce – Leszczynach
  2. mgr Małgorzata Lubańska
  3. mgr Katarzyna Małachowska

  Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu w myśl jego zasad, oceniło prace, które    
  wpłynęły na konkurs.


Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce (I nagroda):

Maja Ż. – Samorządowe Przedszkole w Przecławiu.

II miejsce (II nagroda):

Maja Sz. – SP Głowaczowa

III miejsce (III nagroda):

Fabian Z. – Przedszkole w Turzu.

Wyróżnienie:

Maria P. - Samorządowe Przedszkole w Przecławiu

 

Dziękujemy za udział w naszym konkursie !!!

 

 

Copyright © 2013. Przedszkole Promyczek 1 Rights Reserved.